Het proces van een offerte aanvraag

Het proces van een offerte aanvraag

Het proces van een offerte aanvraag
We helpen je graag van A tot Z. Benieuwd wat dit precies inhoudt? Lees hier welke werkzaamheden zijn inbegrepen in onze offerte.

 In principe kunt u ervan uitgaan dat onze uitgebrachte offerte een all-in tarief is. In onze offerte zijn de volgende werkzaamheden inbegrepen (voor zover van toepassing):

 • Het regelmatig controleren van de gegevens in de diverse registers, zoals de Basisregistratie Personen, het kadaster, Verificatie Informatie Systeem, curatele- en bewindregister, insolventieregisters, enz.;
 • Onderzoek doen naar de eigendomsverkrijging door de verkoper(s);
 • Het controleren van de koopovereenkomst;
 • Het informeren van alle betrokken partijen (inclusief de betrokken adviseurs);
 • Het opvragen van de zakelijke lasten en het verrekenen daarvan tussen verkoper en koper;
 • Het opvragen van gegevens bij de vereniging van eigenaren (alleen bij appartementsrechten);
 • Het opvragen van de aflosnota en het doorhalen van hypotheken (dit zijn doorgaans kosten voor de verkoper);
 • Het controleren of de waarborgsom is betaald door de koper of een bankgarantie is gesteld en de termijnen hiervoor bewaken;
 • Het opstellen van de akten en het toezenden van de ontwerpen van de akten aan partijen;
 • Het opstellen van de nota van afrekening;
 • Het controleren van de ontvangst van de koopsom;
 • Het ondertekenen van de akten op ons kantoor en zorgdragen voor de inschrijving van de akten;
 • Het doen van aangifte overdrachtsbelasting en zorgdragen voor de betaling daarvan;
 • Overige gebruikelijke werkzaamheden zoals het voeren van correspondentie tussen de partijen en financiële instellingen.

 

Bent u de verkoper?

Verkoopt u uw woning/registergoed? Dan zijn de kosten voor rekening van de koper, tenzij u wat anders hebt afgesproken. Sommige werkzaamheden worden wel bij u in rekening gebracht. Voor zover van toepassing zijn dit de kosten die bij u in rekening worden gebracht:

 

Werkzaamheden Tarief (incl. BTW/kadasterkosten, tenzij anders aangegeven)
Kosten persoonsonderzoek: € 60,50 per persoon
Het opvragen van de aflosnota en het doorhalen van hypotheken: € 235,95 per doorhaling/hypotheek
Eventuele kosten die uw bank bij ons in rekening brengt: Deze kosten berekenen wij aan u door. Bijvoorbeeld ECH kosten

Erfgenamenonderzoek/opstellen van een verklaring van erfrecht:

Neem hiervoor telefonisch contact met ons op
Volmacht tot verkoop en levering (alleen wanneer u niet bij de overdracht aanwezig kunt of wil zijn: € 90,75 per volmacht
Beheerkosten derdengeldenrekening: wij zorgen ervoor dat o.a. de koopsom, de nota van je makelaar/adviseur enz. worden overgemaakt: € 25,-

Welke werkzaamheden zijn niet inbegrepen?

Werkzaamheden

Tarief (incl. BTW/kadasterkosten, tenzij anders aangegeven)

Toestemming/machtiging kantonrechter aanvragen:

Neem hiervoor telefonisch contact met ons op

Vestiging overbruggingshypotheek per kadastraal perceel:

€ 217,80 (hier komen nog wel kadasterkosten bij)

Aflossingen kredieten en overige leningen, per krediet/lening:

€ 84,70

Het vragen van toestemming eerdere hypotheekhouder/geldgever, per toestemming:

€ 36,30

Opstellen koopovereenkomst:

€ 750,20

Inschrijven koopovereenkomst:

€ 373,50 (indien KIK-akte)

Volmacht tot verkoop of koop:

€ 90,75

Toestemmingsverklaring echtgenoot/partner:

€ 90,75

Notariële volmacht tot verkoop of koop/vestiging recht van hypotheek:

€ 477,95

Kosten inzake Kamer van Koophandel (per inzage)

€ 30,25

Aanpassen datum van overdracht nadat de werkzaamheden zijn aangevangen:

Neem hiervoor telefonisch contact met ons op

Tarief extra werkzaamheden in verband met verklaring(en) belastingdienst 

Kosteloos

Eventuele kosten die uw bank bij ons in rekening brengt.

Deze kosten berekenen wij aan u door. Bijvoorbeeld ECH kosten.

Overige niet-gebruikelijke werkzaamheden:

Op basis van uurtarief ad € 356,95 per uur