WWFT

WWFT

WWFT
De notaris heeft een meldingsplicht op grond van de WWFT; Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Op grond van deze verplichting dient de notaris ongebruikelijke transacties, welke mogelijk verband houden met het witwassen van gelden, te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Indien de notaris overgaat tot melding van een ongebruikelijke transactie mag de cliënt hiervan niet op de hoogte worden gebracht.